Eduskuntavaalit 2023

Kemijärven kaupungissa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023 kello 9.00–20.00 seuraavassa äänestysalueen äänestyspaikassa:

Nro Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite

001 Kemijärvi Kaupungintalo Hallituskatu 4

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22.3.–28.3.2023 yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivassa:

Kaupungintalossa osoitteessa Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI, puhelin 040 587 2490 ja 040 834 3849.

Aukioloajat ovat:
22.3.–24.3.2023 kello 9.00–18.00
25.3.–26.3.2023 kello 10.00–14.00
27.3.–28.3.2023 kello 9.00–18.00

Ennakkoäänestys on vilkkainta viikolla kello 11–13 välisenä aikana. Huomioithan, että ennakkoäänestys on mahdollista viikolla kello 18 saakka ja viikonloppuna kello 10–14 välisenä aikana, jolloin äänestyspaikalla ei yleensä ole ruuhkaa.

Erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat laitokset:

  • Hyvinvointikeskus Lapponia, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi
  • Attendo Vanamo hoivakoti, Luusuantie 4, 98100 Kemijärvi
  • Koivula-koti, Luusuantie 17, 98100 Kemijärvi
  • Esperi Hoivakoti Kiekerö, Vesapolku 4, 98100 Kemijärvi
  • Kuntoutusyksikkö Karpalo, Vesapolku 2, 98100 Kemijärvi
  • Kuumaniemen ryhmäkoti, Kalamiehenkatu 2, 98100 Kemijärvi
  • Hoitokoti Hilla, Särkeläntie 12, 98120 Kemijärvi
  • Jaksohoitoyksikkö Luhtavilla, Särkeläntie 12, 98120 Kemijärvi
  • Jokirannan ryhmäkoti, Heikinkatu 8, 98120 Kemijärvi

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa siis todistus henkilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja) mukaanne ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten (asiakkaalla on oltava kaksi passikuvaa mukana). Myös väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan äänestykseen, mutta voitte äänestää myös ilman korttia.

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Kotiäänestäjän tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse Kemijärven kaupungin keskusvaalilautakunnalle os. Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi puh. 040 834 3849 tai 040 587 2490 (Päivi Alatalo) viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Lailla vaalilain muuttamisesta (431/2010) ennakkoäänestysmahdollisuuksia on muutettu niin, että kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoitaja on

a) tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen;
b) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja
c) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.