Idean äänestys / Kemijärven kaupungin osallistava budjetointi

Kemijärven kaupungin osallistavaan budjetointiin saatiin ideoita/ehdotuksia yhteensä 12, joista valitettavasti 4 oli annettu anonyymeinä tai keksityllä nimellä. Äänestyksessä ovat mukana ainoastaan oikealla nimellä annetut ideat ja kehittämistoimet, anonyymit ja keksityillä nimillä annetut ideat jäävät pois äänestyksestä. Idean jättäjän nimiä ei julkaista äänestysvaiheessa. Äänestyksessä on mukana 8 ideaa.

Äänestys toteutetaan ajalla 4.10.-31.10.2023

Jokainen kemijärveläinen voi äänestää vain kerran ja vain yhtä ideaa. Äänestää voi kaupungin nettisivuilla olevan webrobolin kautta tai Sortteerissa paperisella lomakkeella. Äänestyksessä on annettava äänestäjän nimi- ja osoitetiedot, jotta voidaan varmistaa, että ao. henkilö on äänestänyt vain kerran ja vain yhtä ideaa. Nimi- ja osoitetietoja ei yhdistetä annettuun kannatusääneen.