Ilmastokyselyn tulokset

Asukkaat ja vapaa-ajan asujat toivovat kaupungilta energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämistä sekä vesistöjen kunnostusta ja hoitoa

Helmikuussa toteutetun ilmastokyselyn vastaukset ovat nyt nähtävillä. Tärkeimmiksi teemoiksi vastaajat nostivat energiatehokkuuden, uusiutuvan energian lisäämisen sekä kiertotalouden ja jätehuollon kehittämisen. Vastaajat pitivät myös vesistöjen kunnostusta ja hoitoa erittäin tärkeänä asiana.

Suurin osa vastaajista oli vähintään jonkin verran huolissaan alueen luonnontilasta. Kaupungin asettamaa 80 %:n päästövähennystavoitetta pidettiin hyvänä asiana.

Vastauksia höydynnettiin kaupungin työntekijöille järjestetyssä ilmastotyöpajassa jo helmikuun aikana. Kyselyn vastaukset auttavat kaupunkia kohdistamaan ilmastotoimia asioihin, joita kuntalaiset pitävät tärkeinä. Konkreettisia toimia kirjataan kaupungin ilmastosuunnitelmaan, joka valmistuu kevään aikana. Suunnitelman laadintaan on saatu rahoitusta Lapin liiton Tehemä Yhessä Ilmastotyötä -hankkeesta, jota rahoittaa Ympäristöministeriö.

Yhteystiedot jättäneiden vastaajien kesken järjestetään arvonta maaliskuun aikana. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kyselyn vastaukset löytyvät täältä: Ilmastokysely tulokset Kemijarvi.pdf