Kemijärven historian kolmas osa etenee

Kaupunginvaltuusto päätti 26.1.2022 aloittaa valmistelun Kemijärven historian kolmannen osan laatimiseksi. Hanke on edennyt ja kirjan tekijä on tarkoitus valita alkusyksyn aikana. Valinta suoritetaan ammattihistoriantutkijoille suunnatun kilpailutusmenettelyn perusteella.

Kemijärven historiikkihanketta varten ja työn ohjausryhmäksi on perustettu historiatoimikunta, johon kuuluvat paikalliset kirjoittajat ja kotiseutuaktiivit, puheenjohtajana Lea Koskela ja jäseninä Janne Kaisanlahti, Lasse Ketonen, Pirjo Maunu, Veli-Matti Oinas, Juha Pikkarainen sekä viranhaltijaedustajana vt. tulevaisuusjohtaja Heidi Laukkanen ja 1.8.2023 alkaen tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen.

Kirja käsittelee pääasiassa Kemijärven tapahtumia kaupungiksi tulosta 1.1.1973 lähtien. Kaupunginhallitus on hyväksynyt toimikunnan esityksen, että kirjan alussa käsitellään myös ajanjaksoa 1957–72, jolloin Kemijärvi oli jaettuna kauppalaksi ja maalaiskunnaksi, ja jolloin myös kaupungin perustamista valmisteltiin. Kirjassa käsiteltäviä aiheita ovat mm. Kemijärven kunnallishallinnon kehitys, väestökehitys ja kaupunkirakenteen muuttuminen, elinkeinoelämä sekä sivistys- ja kulttuurielämä.

Toimikunta pitää tärkeänä, että kirja perustuu arkistolähteiden lisäksi myös kemijärveläisten henkilöhaastatteluihin sekä eri puolilla Kemijärveä pidettäviin avoimiin yleisötilaisuuksiin.

Varhaisemmasta Kemijärven historiasta on julkaistu teokset Kemijärven historia 1 ja 2 vuosina 1978 ja 1989.

Kemijärven kaupungin historiatoimikunta

Lisätietoja: Lea Koskela, puh. 040 523 0002