Kemijärven kaupunki on saanut taloutensa tasapainoon

Kemijärven pitkään jatkunut velkaantuminen ja alijäämäkehitys on saatu tiukkojen talouden sopeuttamistoimien ansiosta tasapainoon.

Vuoden 2022 tilinpäätös on 8,5 miljoonaa euroa ylijääminen. Sopeuttamisohjelmalla saatiin 1,3 miljoonan euron menosäästöt. Toimintatuotot kasvoivat 1,3 milj. euroa edellisvuoteen nähden ja toimintamenot 4,3 milj. euroa.

Verotulot kasvoivat 0,4 milj. euroa ja valtionosuudet 2,0 milj. euroa. Merkittävänä tulona oli myös Kemijoki osuuksista saatu sähkönmyyntitulo, joka oli edellisvuoteen nähden 3,5 milj. euroa suuremmat. Kemijärvellä on nyt n. 10,5 milj. euron ylijäämä taseessa.

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja

TP 2022 luvut.jpg