Lukion uudet kotisivut ja esittelyvideo

Syyslukukauden 2022 aikana lukion väki työskenteli ahkerasti koulutyön ohella lukion ilmeen kohentamisen eteen. Rehtori Ilpo Tervosen johdolla lukion kehittämisryhmä (Marikka Marjokorpi, Terhi Kassinen ja Lea Koskela) suunnitteli ideoita, joiden avulla lukio saisi enemmän näkyvyyttä ja koulu tulisi laajemmin tunnetuksi. Ensimmäisenä suunniteltiin yhteistyössä Markkinointipalvelu Hehkun kanssa lukiolle esittelykortti. Korttia on tarkoitus jakaa lukioesittelyiden yhteydessä sekä erilaisilla messuilla.

Lukion esittelyvideota alettiin valmistella syksyllä 2022. Videon tekemisessä avainroolissa olivat opiskelijat ja tietenkin entinen koulumme opiskelija valo- ja videokuvaaja Janne Jakola. Videon tavoitteena on nostaa esille opiskelijoiden näkökulmaa siitä, millaista opiskelu Kemijärven lukiossa on.

Samaan aikaan Markkinointipalvelu Hehku työsti kehitysryhmän, henkilökunnan ja opiskelijoiden ideoinnin pohjalta lukion omia kotisivuja. Pääajatuksena kotisivujen osalta oli tiedon jakaminen selkeästi ja ytimekkäästi. Ajatuksena oli myös jakaa koulun arkea suurelle yleisölle valokuvien muodossa. Kotisivulta löytyy linkit myös koulun facebook ja instagram-tileille. Opiskelijoiden varsinaisena informointikanavana säilyy edelleen Wilma.

Käyhän tutustumassa Kemijärven lukion toimintaan

Lukion video https://www.youtube.com/watch?v=52ZPepOpLkA

Lukion kotisivut https://kemijarvenlukio.fi/

Instagram @kemijarven_lukio

Facebook https://fi-fi.facebook.com/kemijarvenlukio/

Opiskelijakunnan Instagram @kemijarvenlukio