Osallistuvan budjetoinnin ideoiden äänestystulos

Osallistuvan budjetoinnin ideoita äänesti 174 kemijärveläistä.

Kemijärven vuoden 2024 talousarvioon sisällytettävän osallistuvan budjetoinnin 20 000 euron määrärahan käytön teemana on kylien, perheiden ja ikääntyvien Kemijärvi. Ideoita osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä sai jättää syyskuun loppuun saakka ja saatuja ideoita sai äänestää lokakuun ajan. Ideoita äänestyksessä oli mukana 8, joita äänesti yhteensä 174 kuntalaista.

Eniten ääniä sai idea Pöyliöjärven retkiluisteluradan toteuttamisesta. Idea sai yhteensä 24,7 % äänistä.

Viisi eniten ääniä saanutta ideaa ovat:
1. Retkiluistelurata Pöyliöjärvelle 24,7 % äänistä
2. Kemijärven lukioon ergonomiset tuolit ja pöydät 20,7 % äänistä
3. Koillis-Peikon Karvakkojoen perhepolku 15,5 % äänistä
3. Yleinen ampumarata 15,5 % äänistä
5. Kiipeilyseinä lapsille liikuntahallille 9,8 % äänistä

Kemijärven kaupunki kiittää kaikkia nimellään jättäneitä ideoiden esittäjiä ja äänestäjiä, jotka mahdollistavat osallistavan toimintatavan kehittymistä ja edistämistä. Voittaneen idean toteuttaminen käynnistyy kaupungin valmistelulla yhdessä idean jättäjän kanssa. Idean toteutuksen etenemisestä tiedotetaan erikseen kaupungin nettisivuilla ja kaupungin ilmoituksilla Koti-Lappi lehdessä.