Kemijärven kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu solmivat kumppanuussopimuksen

Kumppanuussopimus allekirjoitettiin Kemijärven kaupungintalolla 26.2.2024. Kumppanuussopimuksella sovitaan Kemijärven kaupungin Lapin AMKin strategisia ja operatiivisia kehittämistavoitteita tukevasta kumppanuudesta ja yhteistyöstä. Sopimusosapuolilla on yhteinen tahtotila edistää kasvua ja työtä älykkääseen erikoistumiseen pohjautuvilla liiketoimintamalleilla sekä uudistaa matkailualaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kumppanuussopimuksen yhteistyö kohdentuu seuraaville yhteisesti sovituille painopistealueille:

  1. Olosuhdetestaus ja simulaatiot (erit. ajoneuvotestaus)
  2. Energiatehokkuus ja vähähiilisyys
  3. Uusi matkailu muuttuvassa toimintaympäristössä

Kumppanuussopimuksen mukaista yhteistyötä toteutetaan muun muassa seuraavin yhteistyömuodoin.

Koulutusyhteistyö: 
Harjoittelut, opinnäytetyöt ja opintoihin liittyvä muu yhteistyö ja työn opinnollistaminen

TKI-toiminta: Hanke-, ja tutkimusyhteistyö (ml. YAMK) ja AMK:n kehittämisympäristöjen hyödyntäminen

Jatkuva oppiminen: asiantuntijavierailut opintojaksoilla ja simulaatioympäristöissä, tarvelähtöiset täydennyskoulutukset, opettajien työelämäjaksot tai tutustumiskäynnit  ja muu jatkuvan oppimisen tarjonta

Työnantajamielikuva + muu yhteistyö: Ura/opintotarinat, rekrytointitapahtumat

Yhteistyön koordinointi ja toimeenpano

Yhteistyötä koordinoivat nimetyt yhteyshenkilöt yhdessä laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti, jota päivitetään vuosittain. Kumppanuussopimus ei sulje pois muuta painopistealueiden ulkopuolista yhteistyötä eikä sopimusosapuolten muuta yhteistyötä. 

Kuvassa vasemmalta oikealle: BusinessKemijärvi Oy/toimitusjohtaja Jukka Rinne, Kemijärven kaupunki/ elinvoimajohtaja Anne Karppinen ja vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, Lapin ammattikorkeakoulu/ rehtori Riitta Rissanen, osaamispäällikkö Heikki Konttaniemi ja kumppanuuskoordinaattori Salla Pyhäjärvi
Kuva: Mika Halme

Lisätietoja antavat:

Lapin ammattikorkeakoulu

Osaamispäällikkö
Heikki Konttaniemi
p. 040 1614521, heikki.konttaniemi@lapinamk.fi

Kemijärven kaupunki

Elinvoimajohtaja
Anne Karppinen
p. 040 8658501, anne.karppinen@kemijarvi.fi