SPR Kemijärven vastaanottokeskus kiittää

Vastaanottokeskuksemme päättäessä toimintansa haluamme kiittää sydämellisesti kaikkia teitä, jotka olette eri tavoin olleet mukana vastaanottokeskuksemme toiminnassa auttamassa ja tukemassa asiakkaitamme uuteen alkuun Kemijärvellä. Jokaisen panos on ollut erityisen tärkeä.

Kemijärvi on osoittanut ystävällisyytensä sekä halunsa auttaa kaikin tavoin pakolaisia, jotka ovat
joutuneet pakenemaan omasta kotimaastaan täysin vieraaseen kulttuuriin ja ympäristöön. Kuntaan
siirtyneiden määrä jo osoittaa sen, että tässä on onnistuttu.
Kiitos!

SPR Lapin piiri/Kemijärven vastaanottokeskus