Tapahtuma-avustukset haettavissa

Kemijärven kaupunki haluaa edistää tapahtumien järjestämistä alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Tapahtumilla lisätään alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

Kaupunki myöntää vuosittain helmikuussa rahoitusta Kemijärvellä järjestettäviin tapahtumiin. Tapahtuma-avustukset myönnetään hakemusten perusteella.

Avustushakemusten arvioinnissa painotetaan tapahtumia, joilla on aluetaloudellisia vaikutuksia, ja joiden markkinointi ja viestintä edistävät Kemijärven kaupungin positiivista imagoa ja näkyvyyttä.

Myönnetyn avustuksen saaja sitoutuu huolehtimaan Kemijärven kaupungin näkyvyydestä tapahtumassaan ja tapahtuman markkinoinnissa yhteistyössä kaupungin kanssa. Tapahtuma-avustusten hakuaika päättyy 4.2.2024. Avustuspäätökset tehdään helmikuussa. Myöhästyneitä tai olennaisesti puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä sähköisesti ePalvelu-lomakkeella, linkki lomakkeeseen

Hakuaika päättynyt

Lisätietoja: Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300