Asuntohakemuksen liitteet

Pakolliset asuntohakemuksen liitteet

Verotus
Tulot
 • työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
 • paikkakunnalle työpaikan takia muuttava,  tulevalta työnantajalta todistus työn alkamisesta, esim. työsopimus.
 • eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
 • työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
 • liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
 • opiskelijalta opiskelutodistus
 • kopio oleskelulupakortista
Varallisuus
 • mikäli omistatte tai olette omistaneet osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee antaa selvitys omaisuuden arvosta

Muut liitteet joihin hakija haluaa vedota

 • selvitettävä missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi
 • jos nykyinen asunto on irtisanottu tai asukas on saanut häädön, jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta tai oikeuden häätöpäätöksestä
 • asunnon asuinkelvottomuudesta mahdollinen terveystarkastajan lausunto
 • raskaustodistus
 • avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta
 • mikäli hakija katsoo terveydellisillä olosuhteillaan olevan vaikutusta asunnontarpeeseen, on hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto, joka on laadittu asunnonhakua varten

Alaikäiseltä hakijalta tulee olla huoltajan suostumus asunnon hakemiseen ja sitoumus vuokravelvoitteiden hoitamiseksi erillisellä lomakkeella.