Juujärven kyläseura

Juujärven kylä sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Kemijärveltä Ranuan suuntaan. Kyläalueeseen kuuluvat Pikkukylä, Jokelanranta, Juujärvi ja Juukoski. Maisemaa hallitsevat Kemijoki ja jykevä Juuvaara.

Kylä on alueen harvoja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kokonaisuuksia ja se luokitellaankin niin sanotuksi perinnekyläksi. Kylä on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue edustaen Kemijoen keskijuoksun jokivarsiasutusta Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulla. Vähän ennen kylää Kemijärveltä tultaessa on Seitakorvan voimalaitos, joka valmistui vuonna 1963. Se on Suomen kymmenen suurimman vesivoimalaitoksen joukossa.

Juujärven kylä on esihistoriallista asuinaluetta. Alueen kaivauksilta löydetyistä esineistä on voitu päätellä asutusta olleen jo 7000 vuotta sitten. 1600-luvulle saakka koko Itä-Lappi oli Lapinmaata, enimmäkseen metsälappalaisten asuttamaa seutua, jota alettiin uudisasuttamaan vuosina 1606 ja 1610 kuningas Kaarle IX antamilla käskyillä. Tuon ajan ihmiset hankkivat elantonsa karjanhoidosta ja pienillä peltotilkuilla kasvattamallaan viljalla. Lisäansioita saatiin runsailta Kemijoen ja Kemijärven kalavesiltä.

Merkittävä askel kylän asuttamiselle oli 1800-luvulla alkanut Kemijoen uitto. Se toi uutta väkeä suurille savotoille ja puukauppa käynnistyi. Kotalahdessa on vieläkin jäljellä uiton aikaisia rakennelmia. Seuraava kylään voimakkaasti vaikuttanut tekijä on Kemijoki Oy:n voimalarakentaminen 1950- ja 60-luvuilla. Juujärven ja Pirttikosken alueella oli voimalaitostöissä parhaimpaan rakennusaikaan toista tuhatta työntekijää ja satoja erilaisia työkoneita.

Viime vuosikymmeninä kylän asukasluku on hiipunut ja palvelut ovat siirtyneet keskuksiin. Viimeinen kauppa lopetti toimintansa 1980-luvun puolessa välissä. Juujärven ala-aste lakkautettiin 1997 kyläläisten omasta halusta. Koulun lakkautus olisi ollut väistämättä edessä, ja lasten hyvinvoinnin kannalta lakkautus ja siirtyminen Pirttikosken kouluun oli parempi vaihtoehto kuin siirtyminen yläasteen alkaessa Kemijärven Isokylälle.

Lähde: Juujärven kyläsuunnitelma

Juujärven kyläseura

pj. Marjatta Haavisto  040 5471518, marjatta.haavisto@icloud.com

Sihteeri Helvi Juujärvi   040 726 8917, helvi.juujarvi@hotmail.com