Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu on maankäytön, rakennusten sijoituksen ja toimintojen suunnittelua. Se liittyy kaupungin kehittämiseen, suojeluun ja säilyttämiseen, ja suunnitelmilla pyritään sosiaalisiin ja taloudellisiin päämääriin

Kaavoituksen ohella otetaan huomioon myös ekologiset ja esteettiset näkökulmat sekä rakennussuojelu. Kaupunkisuunnittelua tehdään asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.