Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä, kuten toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.  

Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa. Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön perusselvitysten laadintaa, poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta. 

Kaavahakemukset tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi 

Lisätietoja:  

Karttapalvelin 

Kemijärven kaupungin karttapalvelun löydät osoitteesta  https://kartta.kemijarvi.fi/ 

Yhteystiedot 

Kaavoittaja Jemina Lahtela
jemina.lahtela@kemijarvi.fi 
puh. 040 159 2313