Hyvinvointi ja terveys

Asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on kaupungin tärkeimpiä tehtäviä. Se on laaja-alaista toimintaa ja siihen liittyviä toimia tehdään kunnan kaikilla toimialueilla sekä yhteistyössä paikallisten että alueellisten toimijoiden kanssa.

Kemijärveläisten hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisellä kannustetaan ja tuetaan asukkaita osallisuuteen, omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen oman hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi turvallisessa, terveellisessä ja viihtyisässä arkiympäristössä sekä laadukkailla ja yhdenvertaisilla palveluilla.

Pyrkimyksenä on kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja, ylläpitää ja parantaa asukkaiden mielenterveyttä, päihteettömyyttä, turvallisuutta ja osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä, sekä ehkäistä sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta.