Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on tärkeä osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja sen perustana on laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä.

Ehkäisevän päihdetyön kuvituskuva.

Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vähentämään päihteiden ja rahapelien käyttöä ja saatavuutta. Tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten päihteidenkäytön ehkäiseminen sekä aikuisten riskikäytön vähentäminen. Jakamalla tietoa päihteiden ja rahapelaamisen vaikutuksista ja hallintakeinoista, voidaan vaikuttaa myös asenteisiin. Päihteiden käyttö voi aiheuttaa monia terveyshaittoja, kuten sydän- ja verisuonisairauksia sekä syöpää. Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vähentämään näitä riskejä ja sairauksia.

Onnistunut ehkäisevä päihdetyö edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken: viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten välillä. Se on myös jokaisen kansalaisen asia, ja jokainen voi osallistua tietoisuuden lisäämiseen ja keskustelun herättämiseen.

Lisätietoa ja maksuttomia koulutuksia aiheesta löytyy muun muassa EHYT ry:n sivuilta. https://ehyt.fi/

Tukea päihteettömyyteen voit saada: Päihde- ja riippuvuuspalveluiden neuvonta: Lapha.fi

A-kiltatoiminta – A-Kiltojen Liitto ry, Kollis-Lapin A-kilta ry, Jänkätie 2.
Yhteystiedot: Puhelin: 045 677 2260
Sähköposti: koillislapinakilta@gmail.com