Yleistä koulutiestä

Lukuvuoden työpäivät

Hillatien koulun lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon (katso taulukosta ajat).  Luokkien 7–9 lukujärjestykset muuttuvat aina jakson vaihtuessa. Koulupäivät alkavat klo 8–10 ja päättyvät klo 13–15.

Poissaoloista

Muun kuin sairauden takia johtuvaan poissaoloon on pyydettävä lupa. Luokanopettaja tai luokanvalvoja antaa luvan 1–5 päivän poissaoloon, rehtori pidempään. Sairauspoissaoloistakin pitää ilmoittaa koululle.

Poissaolohakemus tehdään Wilmassa

Oppilaalle haetaan vapaata koulusta Wilma poissaoloanomuksella. Lomake näkyy Hakemukset ja päätökset –sivulla yläpalkissa. Kohdan klikkauksen jälkeen Wilma-sivun oikeaan yläkulmaan tulee linkki ”Tee uusi hakemus”. Siitä taas avautuu lista käyttäjän saatavilla olevista hakemuslomakkeista. Lomake valitaan sen perusteella, kuinka pitkää poissaoloa haetaan lapselle. Lomakkeen täyttämisen jälkeen tiedot tallennetaan. 

Lomake ei toimi Wilma-sovelluksella, joten poissaoloanomus pitää tehdä nettiselainta käyttäen.

Huoltaja näkee avoinna olevan hakemuksen Wilman etusivullaan. Kun opettaja/rehtori on päätöksen tehnyt, huoltajalta poistuu avoinna oleva hakemus. Päätöksen voi käydä katsomassa ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdeltä Wilman yläpalkista.

Varhainen puuttuminen koulupoissaoloihin-toimintamalli

Luokanopettaja/luokanvalvoja on velvollinen seuraamaan oppilaidensa poissaoloja ja puuttumaan niihin tarvittaessa. Koulussa on käytössä tulevaisuuslautakunnan hyväksymä Varhainen tuki koulupoissaoloihin (alakoulussa rajana 40 h, yläkoulussa 50 h) -toimintamalli. Varhaisen tuen mallista voit lukea lisää opiskeluhuollosta kertovalla sivulla.