Talous

Kaupungin talouden on tärkeä olla tasapainossa, jotta palvelut kuntalaisille voidaan tuottaa velkaantumatta nyt ja tulevaisuudessa. Kaupungin tulot koostuvat maksu- ja myyntituotoista, avustuksista, verotuloista, valtionosuuksista ja muista rahoitustuotoista. Toimintamenot koostuvat palvelujen ostoista, henkilöstömenoista, aine-, tarvike- ja tavaraostoista, myönnetyistä avustuksista yhteisöille ja yksityisille tahoille, tila- ja leasing vuokrista sekä muista yksittäisistä kulueristä.

Taloudesta huolehtiminen on tärkeä osa päätöksentekoa ja päivittäistä operatiivista toimintaa. Talousarviossa päätetään kaupungin tulevan vuoden painopistealueista, palvelutasosta ja maksuperusteista sekä investoinneista.

Toimintavuoden aikana taloutta seurataan aktiivisesti ja toimintaympäristön muutoksiin sekä kustannusmuutoksiin reagoidaan muuttamalla tarvittaessa talousarviossa määriteltyjä tuotto- ja toimintamenoarvioita.

Toimintavuoden toteutumaa kokonaisuudessaan arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomuksessa. Kaupunki tekee vuosittain konsernitilinpäätöksen, jossa mukana ovat myös kaupungin omistamien yhtiöiden ja säätiön sekä osaomistamien yhteisöjen tilinpäätöstiedot.