Tilapalvelut liikelaitos

Liikelaitos vastaa Kemijärven kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista rakennetuista kiinteistöistä ja toimitiloista, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä, asunto- ja kiinteistöosakkuusyhtiöistä, maa- ja rakennusomaisuutensa kehittämisestä ja markkinoinnista, toimitilojen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja vuokrauksesta. Lisäksi liikelaitos vastaa kaupungin ruokapalveluista.

Tilapalvelut liikelaitos tuottaa tila- ja ruokapalveluita pääosin kaupunkiorganisaatiolle. Liikelaitoksessa toimii kaksi eri toimintoa, joita ovat Tilapalvelut sekä Ruokapalvelut.

Liikelaitosta johtaa toimitusjohtaja yhdessä siihen nimetyn johtokunnan kanssa. Liikelaitoksen johtokunta toimii kaupunginhallituksen alaisena ja sen muodostaa seitsemän jäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenillä tulee olla liiketalouden ja/tai toimialan osaamista. Kemijärven kaupungin hallintosääntö määrittelee niin toimitusjohtajan kuin johtokunnan toimintavaltuudet.

Liikelaitoksen toiminta perustuu niin oman henkilökunnan tuottamiin palveluihin kuin myös ostopalveluihin ja hankintoihin.

Tilapalvelut liikelaitoksen yhteystiedot

Liikelaitoksen toimitusjohtaja
Esa Pöyliö
esa.poylio@kemijarvi.fi
040 610 9738

Johtokunnan puheenjohtaja
Anita Ruokamo
anita.ruokamo@kemijarvi.fi
040 825 1667