Opinto-ohjaus

”Oppilaan ohjaus kuuluu kaikille” 

Oppilaan opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan.  

  • 1.–6. luokilla oppilaanohjausta annetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä. 
  • 7.–9. luokilla oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja. Luokkamuotoista oppilaanohjausta on 7.–8. luokilla 0,5 viikkotuntia ja 9. luokalla yksi viikkotunti. 

Henkilökohtaista ohjausta annetaan erityisesti 9. luokalla. Tehostettu oppilaan ohjaus on uusi ohjauksen muoto 8.–9. luokkien oppilaille ja se on otettu käyttöön koulussamme.  Tehostetun oppilaanohjauksen tarve arvioidaan oppilaskohtaisesti. 

 Oppilaanohjaajan keskeiset tehtävät

  • Kasvun ja kehityksen ohjaus 
  • Opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus 
  • Ammatillisen suuntautumisen ohjaus 
  • Jatko-opintoihin ohjaus 

 Myös työelämään tutustuminen on osa oppilaanohjausta.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle. 

Koulun sisällä opinto-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä yläkoulun erityisopettajan, kuraattorin ja aineenopettajien kanssa. 

Huoltaja voi ottaa yhteyttä oppilasasioissa opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaaja osallistuu myös oppilaspalavereihin huoltajan pyynnöstä.  

Riitta Stöckell
Oppilaanohjauksen lehtori – Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 
040 524 0022